Kvalita a udržitelnost


 

Kvalita

V souladu s přísnými mezinárodními standardy pokud jde o management kvality a ochranu životního prostředí má Natuzzi Group dva důležité certifikáty: ISO 9001 a ISO 14001, jako důkaz našeho závazku k provozu s nízkým dopadem na životní prostředí. Je to o neustálém výzkumu pro zlepšení dohledu nad kvalitou, který nám umožňuje poskytovat 10letou záruku na konstrukci našich produktů a 2letou na výplně, mechanismy a polstrování. Naše společnost není nikdy plně spokojena, pochopitelně, a tak vytvořila svou vlastní kvalitativní laboratoř, zodpovědnou za testování komponentů pohovek, aby bylo zajištěno, že každý její komponent splňuje nejpřísnější mezinárodní standardy, stejně jako garantuje maximum pohodlí a odolnost proti opotřebování: materiály jsou podrobeny opakovaným testům, aby bylo možné měřit jejich výkonnost a odolnost v průběhu času v každé situaci a za běžných povětrnostních podmínkách. Speciální polyuretanová pěnová výplň je patentovaná a vyvinuta v našich továrnách v Itálii.

 

Udržitelný rozvoj

Pro Mezinárodní rok lesů, vyhlášený organizací United Nations v roce 2011, se naše společnost angažuje ve zlepšování svých již pokročilých zásad a kritérií řádné správy věcí veřejných, pro ochranu a zvýšení počtu stromů a lesů. Dle filozofie společnosti je dřevo považováno za excelentní materiál, v období snahy dosáhnout nejvyšší kvality a dbát na stav životního prostředí, ale je tomu tak pouze ve chvíli, kdy je legálně produkováno a pochází z lesů odpovědně spravovaných. Z toho důvodu skupina Natuzzi neakceptuje dřevo nelegálně získané z neprověřených či dokonce ohrožených lesů. Konkrétně před nákupem jakéhokoli dřeva nebo jeho derivátů, skupina Natuzzi pomocí svých zaměstnanců sbírá veškerá dostupná data pro prověření zdroje, aby vyloučila materiály a produkty z nelegálních aktivit, které podrývají životní prostředí a ochranu lesů. V souladu s principem sledování dřeva musí dodavatelé pravidelně uvádět své zdroje, objem a odrůdu veškerého prodávaného dřeva. Skupina Natuzzi zruší všechny smlouvy s dodavateli, kteří nebudou ochotni dodržovat následující podmínky, striktně dodržované ve většině výrobních závodů skupiny Natuzzi:


 • Oznamovat zemi původu dřeva a potvrdit legálnost a přesné umístění kácení stromů všemi příslušnými dokumenty. Prodejce je povinen dodat požadované doklady kupci do 48 h po jejich vyžádání.
 • Nepoužívat dřevo z nedotčených přírodních lesů nebo oblastí geograficky označených jako lesy s vysokou ochranou, pokud tyto lokality byly certifikovány podle standardů FSC.
 • Neprodávat dřevo pocházející z těžby lesů související se sociálními konflikty, z těžebních prací v subtropických a tropických regionech souvisejících s projektem přeměny přírodních lesů na plantáže a dřevo pocházející z geneticky modifikovaných stromů.

Skupina Natuzzi zachovává udržitelný rozvoj pomocí: materiálů získaných ze dřeva, které obsahují minimum nebo žádné množství formaldehydu, v souladu s přísnou mezinárodní legislativou; polyuretanové pěny (použité na výplně pohovek), která je vyrobena bez použití freonů; ,,wet-white‘‘ nejpřírodnější kůže, která je šetrná k životnímu prostředí díky výrobním procesům, které nezahrnují používání chromu a dalších těžkých kovů během vyčiňování kůže. Navíc Natuzzi má systém řízení kontroly dopadu aktivit na životní prostředí a systém neustálého hledání zlepšení v koherentním, efektivním a udržitelném směru speciálně díky ekologickému certifikátu ISO 14001.

 

Sociální odpovědnost

Po celou dobu historie Natuzzi skupiny nikdy nechyběla energie čelit výzvám rozvoje a zdolávat krize.
Je to čistá energie, protože pochází z vášně a odpovědnosti. Je obnovitelná, protože pochází z nevyčerpatelného nadšení. Na střechy Natuzzi továren a kancelářských budov v oblasti Puglia a Basilicata (Itálie) bylo namontováno 21 000 fotovoltaických článků. Opět se jedná o čistou a obnovitelnou energii. Díky odhadnutelné síle kolem 4,5 megawatt fotovoltaický systém zajistí redukci přibližně 3 400 tun oxidu uhličitého za rok, což odpovídá ročním emisím 1 200 automobilů. V současné době bylo instalování 5 fotovoltaických systémů v továrnách v Santeramo in Colle, Matera a Laterza (Itálie). Ve výsledu je to významný příspěvek skupiny Natuzzi směrem k ochraně přírody, a potvrzuje to závazek společnosti vůči životnímu prostředí. Pasquale Natuzzi řekl: ,,Náš závazek udržitelného rozvoje není pouze zodpovědnost, ale také příležitost. Vyjadřuje investice do budoucnosti, které jsou zásadní pro každou komunitu společností. Obnovitelné zdroje jsou další možností jak snížit celkové náklady. Kombinace udržitelného rozvoje a soutěživosti je výzva, pomocí které naše společnost chce pokračovat v zájmu zlepšení kvality života na našem území‘‘. Systém environmentálního managementu skupiny Natuzzi byl certifikovaný pomocí ISO 14001 v roce 2002.
Přijetí obnovitelných zdrojů ukazuje smysl systému pro kontrolu dopadu výrobních procesů na životní prostředí a ukazuje zlepšení v koherentním, efektivním a především udržitelném směru.
Začínáme mít stále větší obavy ze zpráv o těkavých, hazardních a toxických chemických produktech, které jsou používány jako obalové materiály u některých výrobců kožených pohovek. Natuzzi Vás chce ubezpečit, že nepoužíváme a nikdy jsme ani nepoužívali takové materiály nebo chemikálie ani v našem výrobním procesu ani při balení.

 

Ochrana životního prostředí

Skupina Natuzzi je lídrem v inovacích a kůži a jsme odhodláni uplatňovat tento samý talent a být lídrem vzhledem k životnímu prostředí. Naše výrobní procesy jsou certifikovány pomocí ISO 9001 a ISO 14001 (italská výroba) a certifikátem E-1 výroba nábytku šetrná k životnímu prostředí (globální výroba). Další otázky týkající se našeho neustálého a pečlivého úsilí o dosažení kvality s myšlenkou ochrany životního prostředí:


 • Kůže je vedlejší produkt hovězího masa a recyklování materiálů.
 • Efektivnost využití energie ve výrobním procesu.
 • Využití nejlepších materiálů při konstrukci s cílem chránit vzácné zdroje dřeva.
 • Zpracovávání dřeva (jako částečně obnovitelného zdroje), je přirozené a vyžaduje méně energie k výrobě a snižuje množství odpadu.
 • Naše Ecoflex pěna je bez obsahu CFC a je hypoalergenní pro většinu lidí.
 • Recyklujeme vodu využívanou při vydělávání kůže.
 • Nepoužíváme nebezpečné a samozhášecí chemikálie jako je například PBDE & DMF.
 • Máme vlastní dřevorubce, řemeslníky pro práci s kůží a produkujeme vlastní pěnové výplně, které nám umožňují absolutní kontrolu nad jejich kvalitou.

Toto není pouze seznam pravidel, které by se měly dodržovat, ani nejde o teorie, které mohou být aplikovány, ale jde o naše skutečné hodnoty. Snažíme se být vzorem v přístupu k životnímu prostředí a sociální odpovědnosti.