Údržba a čištění

Mramor, kámen

 

Přírodní znaky mramoru a kamene

Žula, mramor a všechny druhy kamene jsou krásné přírodní produkty, které se získávají přímo z planety Země. Každá jednotlivá deska přírodního kamene vypadá trochu jinak. Přesto zde existují některé přirozené vlastnosti, kterým se nelze vyhnout:

1. Jamky - Některé kameny mají jamky a jiné ne, záleží přímo na minerálním složení kamene. V některých případech ucítíte takové jamky hmatem, když přejedete dlaní po kameni. Tyto důlky se nebudou nijak prohlubovat a byly součástí výrobku již v okamžiku zakoupení. Co přesně je jamka v kameni? Jáma je mezera v minerálním složení nebo mezi krystaly.

2. Pukliny - Stejně jako jamky, jsou i pukliny přirozenou součástí všech kamenů. Puklina vypadá jako prasklina, ale nejedná se o prasklinu. Vzniká působením tepla a tlaku při formování kamene.

3. Odstíny barev - mramor je ze své podstaty neopakovatelný, právě proto, že chromatické podání, v němž se vyskytují velmi rozmanité odstíny a „nuance“, nelze napodobit, natož kopírovat. Proto prosím považujte všechny odchylky odstínů, povrchu a rozložení, které se vyskytují ve vašem výrobku, za normální a přirozenou vlastnost materiálu, protože tyto odchylky mohou vznikat v důsledku přirozených vlastností materiálu a nelze je považovat za vadu.

 

 

Postup čištění a doporučení

Všeobecné pokyny k čištění:
Kamenné povrchy čistěte neutrálním čistícím prostředkem určeným pro přírodní kámen. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte měkký hadřík nebo utěrku. Nepoužívejte větší než doporučené množství jakéhokoli čistícího prostředku. Příliš velké množství může zanechat film a způsobit šmouhy. Vodu na oplachování často měňte. Na tyto přírodní kameny nepoužívejte přípravky, které obsahují citron, ocet nebo jiné kyseliny, protože mohou leptat jejich povrch. V takovém případě tyto tekutiny z povrchu okamžitě odstraňte. Nepoužívejte čistící prášky ani krémy; tyto výrobky obsahují abraziva, která mohou poškrábat leštěné povrchy.


Co dělat a co nedělat:

  • Rozlité tekutiny ihned utřete.
  • Povrchy čistěte neutrálním čistícím prostředkem na kámen.
  • Po očištění povrch důkladně osušte.
  • Nepokládejte horké předměty přímo na povrch kamene. Horké nádobí pokládejte na trojnožky nebo podložky.
  • Keramiku, stříbro nebo jiné předměty, které mohou poškrábat povrch, pokládejte na prostírání.
  • Na mramorové, vápencové, travertinové a onyxové povrchy nepoužívejte ocet, citronovou šťávu ani jiné čistící prostředky obsahující kyseliny. Mnoho běžných potravin a nápojů obsahuje kyseliny, které leptají nebo zmatňují povrch kamene.
  • Nepoužívejte čistící prostředky obsahující kyseliny, jako jsou čistící prostředky na koupelny, čistící prostředky na spáry nebo čistící prostředky na vany a dlaždice.
  • Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, jako jsou suché nebo jemné čistící prostředky.