Ekologická udržitelnost

Respektovat životní prostředí znamená chránit zdraví lidí.
Je to akt sociální odpovědnosti, který se odráží na všem, co děláme. Vycházíme z našich materiálů.

Trendy
SUROVINY

Přímo kontrolujeme 92% našich surovin . To znamená, že všechny naše materiály jsou přísně testovány, netoxické a vyráběny v souladu s platnými zákony.

Italské továrny
VÝBĚR

Výběr a vydělání kůže provádíme v naší vlastní koželužně v souladu s evropskými ekologickými předpisy, patřícími k nejpřísnějším na světě.

Prototypování
TRUHLÁŘSTVÍ

Naše truhlářství používá pouze dřevo z obnovitelných lesů.

Inženýrství
DŘEVĚNÉ PRODUKTY

Všechny výrobky ze dřeva jsou vyráběny v souladu se zákonnými požadavky na množství formaldehydu, aby byla zajištěna celková netoxicita.

Italian style centre
POLYURETANY

Všechny polyuretany obsažené v našich výplních jsou zcela bez freonu a dalších škodlivých látek.