Newsletter


Přejete si dostávat důležité informace a akční nabídky přímo do Vašeho e-mailu?
Stačí se přihlásit k odběru novinek.


Přihláška k odběru novinek

Pro registraci vyplňte formulář vpravo a odešlete pomocí tlačítka "Přihlásit k odběru".
Pro odeslání je nutné vyplnit všechny údaje.


Odhlášení z odběru novinek

V případě, že si již nepřejete dostávat od nás informace a nabídky, můžete zrušit Vaši registraci. To můžete provést v patičce informačního e-mailu od nás.

Odběr novinek e-mailem


Váš e-mail:
WWW:

AntiSpam: Prosíme zaškrtněte.

Prosíme, doplňte požadované údaje:
Váš e-mail není zadán.
Zadejte platný tvar e-mailu.
Musíte souhlasit s podmínkami.
Zaškrtněte políčko AntiSpam, jako důkaz, že nejste internetový robot.
Opište vyobrazené číslo přesně.

 

Souhlas s pomínkami služby

Poskytnutí údajů v registračním formuláři je dobrovolné. Vzhledem k tomu tímto uděluji, svobodně, vědomě a dobrovolně výslovný souhlas s tím, aby FO Jan Veselý (IČ 41843029) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jako správce shromažďoval a manuálně i elektronicky zpracovával osobní údaje mé uvedené v registračním formuláři, a to pro marketingové a obchodní účely (informování o službách, produktech a aktivitách, vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům, věrnostních či zákaznických karet) a pro provádění úkonů s výše uvedeným spojených, a to v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou, resp. do doby písemného odvolání tohoto souhlasu. Správce je rovněž zpracovatelem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb. Výše uvedené osobní údaje mohou být zpřístupněny dalším subjektům zajišťujícím naplnění účelu, ke kterému jsou údaje shromažďovány (tj. zejména vyhotovení a správa příslušné databáze, výroba věrnostních či zákaznických karet, directmailing apod.)
Jsem si vědom toho, že správce je povinen mi na požádání předat informaci o zpracování mých osobních údajů. Obsahem takové informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých informací o jejich zdroji, o povaze automatického zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do jeho práva a jeho oprávněných zájmů, o příjemci, popřípadě kategoriích příjemců.
Jsem si vědom toho, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li moje žádost shledána oprávněnou, správce neprodleně odstraní závadný stav. Nevyhoví-li správce mé žádosti, mohu se obrátit přímo na Úřad na ochranu osobních údajů. Uvedený postup nevylučuje, abych se obrátil se svým podnětem na Úřad na ochranu osobních údajů přímo.
Dále uděluji správci souhlas, aby mi v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. v budoucnu zasílal na můj elektronický kontakt pro elektronickou poštu všechny formy sdělení určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image jeho podniku a reklamu, zpravidla formou sdělení označeného jako „obchodní sdělení“.
Jsem si vědom toho, že mám kdykoli jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem zdarma nebo na účet správce odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy a to buď zasláním informace o tom, že si nepřeji, aby mi byly obchodní sdělení nadále zasílány na platnou adresu odesílatele obchodního sdělení, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, nebo zasláním této informace poštou na adresu sídla správce.