Stěny, knihovny, komody

 

 

KUBIKA

Stěna Kubika

Kubika stěna - nízká

Kubika stěna - vysoká

Kubika stolek


NOVECENTO

Stěna Novecento

Novecento knihovna

124x126cm, hl.31cm

Novecento knihovna

62x188cm, hl.31cm

PROXIMA

Stěna Proxima

Proxima single

Proxima double

Knihovna Plissé
KOMODY, KNIHOVNY

Komoda Accademia

Komoda Amber

Komoda Cartesio

Komoda Euclide

Komoda Fortuna

Komoda Ido

Komoda Kubika

Komoda Leggero

Komoda Mondrian

Komoda Munari

Komody Novecento

Komoda Svevo